Obuka i certificiranje

Procjena menedžmenta ili detaljna procjena kandidata za  rukovodeće mjesto (engl. Management Assessment) označuje skup postupaka pomoću kojih organizacija

  • procjenjuje kandidate koje se, u skladu s individualnim planiranjem karijere, u slijedećem razdoblju, obično ne duljem od nekoliko mjeseci, namjerava postaviti ili unaprijediti ne neko od voditeljskih radnih mjesta
  • među analiziranim kandidatima razlikuje one koji pokazuju potencijal za voditeljska radna mjesta od onih koji to ne pokazuju
  • kod kandidata koji pokazuju potencijal za voditeljska radna mjesta otkriva vještine vezane za vođenje ljudi, koje zahtijevaju da ih se, prije kandidatova unapređenja na takvo radno mjesto, dodatno razvije po vrsti i/ili po razini.

Procjena menadžmenta je često i dio postupka dubinskog snimanja kompanija (engl. Due Diligence) temeljem kojeg mogući budući vlasnici kompanije procjenjuju mogući doprinos postojećeg menedžmenta budućim planovima te istu koriste kao podlogu za odluku hoće li postojeći menadžment zadržati ili angažirati novi.

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex