Izbor po vrsti našeg angažmana

Pozicije od povjerenja vlasnika – neizvršne pozicije (Nadzorni odbor, neizvršni članovi Upravnog odbora)

Naši partneri i suradnici po potrebi sudjeluju u radu Nadzornih i Upravnih odbora kao neizvršni članovi. Bilo da je riječ o angažmanu zasnovanom na posebnom povjerenju vlasnika ili našu objektivnost kao nezavisnih stručnjaka, fokus je na najboljim praksama korporativnog upravljanja unutar organizacije te radu unutar ili izvan organizacije na strateškim ciljevima koje je odredio vlasnik i/ili vodstvo kompanije.

Interim menedžment

Interim menedžment je posebni oblik menadžment konzaltinga u kojem konzultant izvršitelj preuzima privremenu izvršni ulogu u timu kod klijenta.

Više o interim menedžmentu te situacijama kada je takav angažman u prednosti nad klasičnim radnim odnosom odnosno drugim oblicima konzaltinga možete saznati na ovoj poveznici (8.4.1.1)

Ovisno o raspoloživosti naših partnera i suradnika u mogućnosti smo ponuditi interim rješenja za slijedeće pozicije:

 • Glavni izvršni direktor (CEO)
 • Izvršni direktor za prodaju i marketing
 • Izvršni direktor za financije (CFO)
 • Direktor kontrolinga
 • Izvršni direktor za IT
 • Financijski kontroler (Financial Controller)
 • Izvršni direktor za ljudske potencijale
 • Projektni menedžer (IT, upravljanje promjenama)
 • te sve slične pozicije ili za druge pozicije na upit.

U načelu smo u mogućnosti ponuditi raspoloživost u kratkom roku, ali ista ovisi o trenutnoj raspoloživosti partera i suradnika.

Savjetovanje u tzv. “counseling” obliku

Glavne odlike ovog oblika savjetovanja rad s klijentom od utvrđivanja izazova do implementacije rješenja odnosno do postizanja rezultata i prijenos znanja. Zato je učinak kod klijenta značajan i dugoročan.

Stečajno upraviteljstvo

Među partnerima i suradnicima imamo i pojedince koji su ovlašteni nastupati u ulogama povjerenika predstečajne nagodbe i stečajnog upravitelja pa smo u mogućnosti ponuditi i posljednju zaštitu temeljnih vrijednosti kompanije za vlasnike (predstečajni postupak) ili vjerovnike (predstečajni postupak, stečajni postupak).

Naš je fokus na brzoj transformaciji ili rasformiranju dužnika, kako bi negativni učinak na dionike bio što manji, a što više kompanijskih vrijednosti sačuvano.

Radionice i predavanja

Iako ovaj vid našeg rada vrlo rijetko prakticiramo izravno na tržištu, on je vrlo često dio našeg djelovanja kod naših klijenata. Bilo da je riječ o radionicama kojima unapređujemo vještine ili o predavanjima kojima potičemo promjene, ipak su nas pozitivne reakcije sudionika potakle istaknuti ih u posebnoj skupini.

Radionica „Razvoj vještina vođenja“

U borbi za stjecanje konkurentne prednosti pred tržišnim takmacima, organizacije nastoje besprekidno dizati vlastitu produktivnost, tj. odnos stvorenoga i uloženoga. Što joj je viša produktivnost, to su vrijednosti koje organizacija stvara privlačnije njezinim investitorima, kupcima, zaposlenicima i ostalim dionicima. Primjerice, produktivnija dakle i konkurentnija će biti ona organizacija koja uz isti broj zaposlenih ostvaruje bolje rezultate.

Jedan od najučinkovitijih postupaka za dizanje produktivnosti je onaj kojim organizacija mobilizira zaposlenike da svoje vještine i ambicije angažiraju prema ostvarenju njezinih strateških ciljeva. Zaposlenike se mobilizira kako formacijskim sredstvima, na razini organizacije (kao što je npr. sustav plaća i nagrađivanja, sustav razvijanja kompetencija i sl.) tako i individualnim djelovanjem menadžera – zaposlenicima koji su zaduženi da vode druge – prema suradnicima, pojedincima i timovima. Menadžeri djeluju to uspješnije što su im razvijenije vještine koje nazivamo vještinama vođenja.

Vještine vođenja se mogu steći pomno osmišljenim i strukturiranim programima treninga. Gosp. Darko Iveković je za klijente Corporate Performace Advisory-a razvio poseban kurikulum namijenjen menadžerima kao i pojedincima koji će se uskoro unaprijediti u neku od menadžerskih pozicija. Radionice se obično izvode u 2-dnevnim ili 3-trodnevnim ciklusima gdje su dva ili tri ciklusa potreban za cjelovito svladavanje vještina vođenja.

Karakteristika radionica jest da su interaktivne, bogate individualnim i grupnim vježbama, uz povratnu informaciju facilitatora kao i sudionika. Sudionik će vještine vođenja koje je stekao u radionici moći odmah primjenjivati u radu sa svojim suradnicima.

Do sada je kroz ovakve radionice prošlo više od 1.500 menadžera svih razina, iz profitnih organizacija kao i onih iz državne uprave, u Hrvatskoj (npr. IBM Hrvatska, FINA, 3M, Splitska banka, LURA i druge) kao i u inozemstvu (npr. IBM Europe Central & East, IBM Switzerland i druge). Naše se radionice djelovanjem u zahtjevnom međunarodnom okruženju kao i u specifičnim okolnostima u našoj zemlji besprekidno “bruse” s obzirom na sadržaj i metode. Držimo ih kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku.

Popis modula sadržanih u radionicama za razvitak vještina vođenja (uz neke su navedeni i engleski nazivi radi lakšeg nalaženja u stručnoj literaturi)

 1. Autoritet (Power),
 2. Davanje i primanje povratne informacije,
 3. Fleksibilno vođenje (Situation Leadership),
 4. Motivacija,
 5. Oblikovanje tima,
 6. Ocjenjivanje individualne radne uspješnosti (Management by Objectives),
 7. Odnos prema radu (Management by Consequences),
 8. Procesi odlučivanja u grupi,
 9. Strateško planiranje,
 10. Uloge u timu (po Belbinu),
 11. Upravljanje plaćama i nagrađivanjem,
 12. Upravljanje promjenama (Change Management),
 13. Upravljanje vremenom (Time Management),
 14. Uvod u struku vođenja,
 15. Uzroci neuspjeha voditelja,
 16. Značajke uspješnog voditelja (studija Kouzes & Posner).

Predavanja

Ponekad je potrebno znanja i iskustva potražiti izvan vlastite organizacije, ponekad je potrebno ljude u organizaciji potaknuti na razmišljanje i nove poglede na stare izazove, a ponekad je jednostavno potrebno krenuti od početka.

Lista aktualnih predavanja je kako slijedi:

Predavač
Darko Iveković
Predavač
Krešimir Bračić
Menadžment i vođenje – sličnosti i razlike Upravljanje kompanijama s pozicije vlasnika
Produktivnošću do konkurentnosti – mit ili ….. ? Postoje li prečaci za kompanije u poteškoćama?
Temelji suvremenih sustava nagrađivanja Izazovi uvođenja druge generacije u vodstvo obiteljske kompanije
Što konkretno motivira suradnike + studija i analiza individualnih motivatora
(sudionici su pozvani da dan uoči predavanja dragovoljno, individualno i anonimno ispune – u trajanju 15 do 20 minuta) određeni upitnik i rezultate dostave predavaču)
Koncepti upravljanja radnom uspješnošću organizacija
O krizi čega je riječ u Hrvatskoj i kako iz nje? Tradicionalna vs. suvremena uloga funkcije financija u kompanijama
U kojoj mjeri naš uspjeh ovisi o nama samima a u kojoj mjeri o vanjskim faktorima na koje nemamo utjecaja? Angažiranje vanjskih stručnjaka – kada i kako iz suradnje izvući najviše?
Moramo li suradnike nadzirati u svakom dijelu njihovog rada ili im možemo prepustiti da djeluju autonomno ili ….. ? Poslovno planiranje
O vođenju ljudi Restrukturiranje kompanija
Organizacijska kultura  
Kultura vođenja u Hrvatskoj  
Upravljanje radnom uspješnošću  
O strateškom planiranju  
Nasilje nad znanjem  

 

Predavanja su u načelu strukturirana za trajanje do 45 min od 1 sata. Lista predavanja ni predavača nikako nije konačna već se u određenoj mjeri sadržaj i naslovi se mogu prilagoditi potrebama klijenta ili sudionicima određenog događaja.

Naša predavanje su prvenstveno zato i ponuđena – kako bi otvorila vrata za nova znanje, spoznaje ili suradnju i svakom slučaju su samo početak onoga što možemo učiniti za naše klijente.

Kombinacija ili dugi oblik savjetovanja

Najveći broj naših angažmana je iskrojen prema svakom klijentu i situaciji kod klijenta pa tako uvijek razmatramo najbolje moguće kombinacije.

Uz to, načelno smo zainteresirani za izgradnju dugoročnih odnosa za što ideje često dolaze i od strane klijenata (npr. outsourcing) te naše mreže suradnika pa tako ovu listu nikako ne treba gledati kao zatvorenu i konačnu već samo kao vodič prema mogućim područjima suradnje.

Upite koje dobijemo, a za koje smatramo kako postoje kompanije ili konzultanti čije su specijalizacije i kompetencije bliže potrebama, upućujemo na najbolje adrese.

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex