Vizija i misija

Naša vizija

Naša je vizija regionalno neovisno društvo za savjetovana u upravljanju koje će biti prvi izbor naših klijenata i potvrđeno u brzi da poslovanja naših klijenta postanu primjeri najboljih praksi i dobro zaštićena ili gdje je potrebno spašena od privremenih poslovnih poteškoća i neprilika.

Naša misija

Naša je misija „Promjena za uspjeh“

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex