Upravljanje radnom uspješnošću

Upravljanje radnom uspješnošću (engl. Performance Management) je vjerojatno najdjelotvorniji alat vođenja.

To je sustavni proces kojim organizacija mobilizira svoje zaposlenike kao pojedince i kao članove organizacijskih segmenta odnosno timova prema dizanju produktivnosti organizacije u cjelini radi ostvarenja njezine misije i ciljeva, pri čemu je dizanje učinkovitosti stalni proces.

Navedene značajke taj proces čine najučinkovitijim sredstvom dizanja produktivnosti uopće. Temelji se na upravljanju pomoću ciljeva koje je postavio Peter Drucker, a od tada je doživio nebrojeno potvrda u praksi kao i značajna proširenja.

Zanimljivo je kako se upravljanje radnom uspješnošću može promatrati i primijeniti na razini pojedinca i timova ili na razini čitavih organizacija te ovisno o tome upravljanje radnom uspješnošću se otvara kao HR pitanje (pitanje upravljanja ljudskim potencijalom) ili kao dio korporativnog upravljanja. Zapravo, upravljanje radnom uspješnošću bi trebalo biti strateško pitanje za svaku organizaciju. U smislu ciljeva veza između organizacije i organizacijskih jedinica, timova i pojedinaca se ostvaruje putem hijerarhije ciljeva. Posebna se pažnja posvećuje usklađenosti strateških ciljeva organizacije s ciljevima niže razine i obrnuto.

Bilo da je riječ o modernim konceptima poput Balanced Scorecard-a ili Beyond Budgeting koncepta ili jednostavnih koncepata poput godišnjih planova ili budžeta, središnje mjesto pripada cilju kao određenju očekivanja ili dogovora među sudionicima pa jedinstvena mjera uspjeha postaje usporedba između zacrtanog cilja i ostvarenih rezultata.

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex