Izbor po područjima

Strategija

 • Strateško planiranje
 • Strateške inicijative
  • Razvoj poslovanja (tzv. Business Development)
  • Razvoj opcija za spajanja i preuzimanja (M&A)
 • Uvođenje sustava za upravljanje radnom uspješnošću
  • Prilagođeni sustav za upravljanje radnom uspješnošću
  • Budžetiranje i poslovno predviđanje (forecast)
  • Balance Scorecard
  • Beyond Budgeting

Financije

 • Strateške funkcije financija
  • Sustavi planiranja
  • Sustavi upravljanja radnom uspješnošću organizacija (engl. Enterprise Performance Management)
  • Usklađivanje izvora financiranja sa strateškim ciljevima
  • Informacijski sustavi za menadžment(MIS)
 • Računovodstvo
  • Unapređenje funkcije računovodstva i pripreme i podrška za reviziju
  • Brzo zatvaranje perioda (Fast close)
  • Uvođenje upravljačkog računovodstva (Kontroling)
  • Porezi
 • Riznica i odnosi s investitorima
  • Izvori financiranja
  • Budžetiranje kapitala
  • Upravljanje novcem
  • Kreditni rizik i naplata potraživanja
 • Rizici i sukladnost
  • Korporativno upravljanje
  • Upravljanje rizicima
  • Otkrivanje i sprečavanje pronevjera
 • M&A
  • Podrška u pripremi za prodaju
  • Podrška u postupcima pripajanja, odvajanja i sl.
  • Podrška nakon preuzimanja
 • IT u financijama
  • Podrška u postupcima odabira i uvođenja ERP-a i drugih sustava u financijama i MIS-a
  • Vođenje projekata unapređenja sustava
  • Microsoft Dynamics NAV (Navision)
  • Microsoft Dynamics CRM
 • Organizacijski pogled
  • Ljudi
   Strukturiranje timova u financijama
  • Tehnologije
   Podrška u postupcima odabira i uvođenja ERP-a i drugih sustava u financije
   Vođenje projekata unapređenja sustava
  • Procesi
   Unapređenje procesa u financijama
   Uvođenje sustava likvidacije dokumenata
 • Ostalo

Ljudski potencijali (HR)

 • Razvoj i implementacija procesa i programa koji se bave zaposlenima

Najvažniji kadrovski procesi koje nudimo su:

– Upravljanje radnom uspješnošću (Performance Management)
– Plaće i nagrađivanje (Compensation Systems)
– Razvoj zaposlenih
– Komunikacije sa zaposlenicima
– Pridobivanje, motiviranje i zadržavanje talenata
– i mnogi drugi

 • Razvoj vještina vođenja što – već prema izboru naručitelja – može uključivati
  • otkrivanje pojedinaca u kompaniji koji pokazuju sklonosti vođenju ljudi,
  • procjenu voditeljskih vještina kod zaposlenika koji su danas na rukovodećim položajima u kompaniji,
  • razvoj vještina vođenja kod postojećih i/ili potencijalnih voditelja
 • Izgradnja timova visokih performansi što uključuje
  • povećanje učinkovitosti članova tima,
  • povećanje učinkovitosti tima kao cjeline,
  • otkrivanje i eliminacija faktora koji koče performanse tima.
 • Dubinsko snimanje (tzv. due diligence) i procjene menedžmenta

Prodaja, distribucija i logistika

IT

Usluge koje pružamo pokrivaju poslovna i IT područja da bi omogućili menadžmentu naših klijenata poboljšanje poslovanja na osnovu internacionalnih najboljih praksi i suvremenih tehnika upravljanja poslovanjem i IT procesima.

Našim klijentima pružamo usluge neovisnih visoko kvalificiranih konzultanata s ciljem rješavanja poslovnih i IT izazova klijenta.

Naš je cilj upravo da klijent našim angažmanom i savjetom unaprijedi svoje poslovanje  te da koristi nova tehnološka rješenja primjerena izazovima poslovanja i svojim potrebama.

Našim klijentima pružamo usluge iz područja:

 • Usklađenja poslovne i IT strategije
 • Dizajna i implementacije IT kontrola
 • Savjetovanja u upravljanju rizicima
 • Savjetovanja oko odabira sustava
 • Podršku u IT ugovaranju
 • Osiguranje kvalitete IT projekta i nadzor implementacije
 • Savjetovanje oko upravljanja IT odjelom
 • Savjetovanje oko optimizacije troškova IT sustava
 • Savjetovanje iz IT sigurnosti
 • Savjetovanje oko aplikacija i infrastrukture
 • Upravljanje IT projektima i IT Due Diligence

Ostale potporne funkcije

 • Pravni poslovi i sukadnost

Copyright Corporate Performance Advisory 2013.

Izrada web stranica: Netlex